Registreer

Je eigen DevelopTheWeb account

2) {
if (!username_exists($username)) {
if (isValidUsername($username)) {
$check[‘username’] = TRUE;
}
else {
$warning .= ‘

De ingevulde gebruikersnaam is ongeldig. Deze mag alleen bestaan uit letters en cijfers.

‘;
$check[‘username’] = FALSE;
}
}
else {
$warning .= ‘

De ingevulde gebruikersnaam is al in gebruik.

‘;
$check[‘username’] = FALSE;
}
}
else {
$warning .= ‘

De ingevulde gebruikersnaam is te kort. Deze moet uit minimaal 3 karakters bestaan.

‘;
$check[‘username’] = FALSE;
}
}
else {
$warning .= ‘

Er is geen gebruikersnaam ingevuld.

‘;
$check[‘username’] = FALSE;
}

if ($usermail != ”) {
if (is_email($usermail)) {
if (!email_exists($usermail)) {
$check[‘usermail’] = TRUE;
}
else{
$warning .= ‘

Er is al een account geregistreerd met dit e-mailadres.

‘;
$check[‘usermail’] = FALSE;
}
}
else {
$warning .= ‘

Er is een ongeldig e-mailadres ingevuld.

‘;
$check[‘usermail’] = FALSE;
}
}
else {
$warning .= ‘

Er is geen e-mailadres ingevuld.

‘;
$check[‘usermail’] = FALSE;
}

if ($userpass != ”) {
if ($userpass == $userpass2) {
if (strlen($userpass) > 4) {
$check[‘userpass’] = TRUE;
}
else {
$warning .= ‘

Het ingevoerde wachtwoord is te kort. Deze moet uit minimaal 5 karakters bestaan.

‘;
$check[‘userpass’] = FALSE;
}
}
else {
$warning .= ‘

De twee ingevulde wachtwoorden komen niet overeen.

‘;
$check[‘userpass’] = FALSE;
}
}
else {
$warning .= ‘

Er is geen wachtwoord ingevuld.

‘;
$check[‘userpass’] = FALSE;
}

if ($check[‘username’] == TRUE && $check[‘usermail’] == TRUE && $check[‘userpass’] == TRUE) {
//$user_id = wp_create_user( $username, $userpass, $usermail );
$user_id = false;
if (!$user_id) {
$warning .= ‘

De registratie is mislukt. Neem contact op als dit probleem zich voor blijft doen.

‘;
$registration = FALSE;
}
else {
//$warning .= ‘

De registratie was succesvol!

‘;
$mailcontent = ‘
titel

Een nieuwe gebruiker heeft een account aangemaakt op DevelopTheWeb.nl.

Gebruikersnaam: ‘ . $username . “
” . ‘E-mailadres: ‘ . $usermail . ‘

http://www.developtheweb.nl/wp-admin/users.php


‘;
$headers = ‘MIME-Version: 1.0’ . “\r\n”;
$headers .= ‘Content-type: text/html; charset=iso-8859-1’ . “\r\n”;
$headers .= ‘From: Administratie DevelopTheWeb ‘ . “\r\n”;
mail(‘info@developtheweb.nl’, “‘” . $username . “‘ (ID = ” . $user_id . “) heeft zich succesvol geregistreerd”, $mailcontent, $headers);

$mailcontent = ‘
Je registratie bij DevelopTheWeb was succesvol!

Je registratie op DevelopTheWeb.nl was succesvol. Hieronder vind je je gegevens terug:

Gebruikersnaam: ‘ . $username . “
” . ‘E-mailadres: ‘ . $usermail . ‘

Je kunt inloggen op http://www.developtheweb.nl/login

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen via het contactformulier of door te antwoorden op deze mail.


‘;
$headers = ‘MIME-Version: 1.0’ . “\r\n”;
$headers .= ‘Content-type: text/html; charset=iso-8859-1’ . “\r\n”;
$headers .= ‘From: DevelopTheWeb ‘ . “\r\n”;
mail($usermail, “Je registratie bij DevelopTheWeb was succesvol!”, $mailcontent, $headers);
$registration = TRUE;

update_user_meta($user_id, ‘registered_from_ip’, $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’]);
}
}
}

echo $warning;

?>Hier kun je gratis een DevelopTheWeb account aanmaken. Vul je gegevens in en druk op de knop ‘Registreer’.

E-mailadres Wachtwoord


‘;} ?>

De registratie was succesvol!

Je hebt een mail ter bevestiging gekregen met daarin je gegevens.

Via onderstaand formulier kun je inloggen:

[loginForm redirect="" username=""]

Log in om verder te gaan met je aankoop:

Inloggen

[loginForm]